Skip links
Inhoud U bent hier:

Veldwerker worden

Zending onder kinderen. Dat is in het kort de missie van stichting Kimon. Zendingswerk is mensenwerk. Een opdracht van God aan de mens: ga heen, verkondig het Evangelie aan alle schepselen! Daarom zenden wij mensen uit. Als vissers van mensen, gehoorzaam aan Zijn Woord. 

Wil je reageren op een van onze vacatures?
Heb je misschien zelf een project op het oog en zoek je aansluiting bij een organisatie?
Wil je graag de mogelijkheden onderzoeken om te worden uitgezonden?
Wij nodigen je uit om contact met ons op te nemen.

Stel daarbij eerst de volgende tien vragen aan jezelf:
1.  Heb ik hart voor het noodlijdende kind, vanuit de bewogenheid van Jezus Christus?
2.  Ben ik een levend lid van de Christelijke gemeente?
3.  Ben ik bereid om minimaal vier jaar in het buitenland te verblijven, vaak zonder alle westers comfort?
4.  Ben ik bereid mij te onderwerpen aan een psychologisch onderzoek?
5.  Ben ik bereid om diverse (missionaire) trainingen te volgen?
6.  Neem ik genoegen met een vergoeding voor levensonderhoud en dekking van de onkosten die aan een uitzending zijn verbonden?
7.  Ben ik bereid om een lokale taal te leren?
8.  Ben ik in staat om een Home Team op te richten, om op manier via familie, vrienden, kerkelijke gemeente en/of andere sponsors de
     benodigde fondsen te werven?
(De kosten van een uitzending bedragen minimaal 75.000 euro voor 4 jaar)

9.  Ben ik in het bezit van een kwalificatie op het gebied van bijv. onderwijs of medische zorg?
10.Ben ik belijdend lid van een christelijke gemeente en minimaal 21 jaar oud?


Uitzending – hoe werkt het?

Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden op een bestaand of nieuw project. Natuurlijk kijken we ook of je zelf geschikt bent. Na een oriënterend gesprek kan een sollicitatiegesprek volgen. Wanneer dat positief uitpakt, volgt een psychologisch onderzoek. Zo’n onderzoek is bedoeld om jou en ons een beeld van jezelf te geven en erachter te komen of jij op die plek als veldwerker zult kunnen functioneren. Vaak volgen er ook adviezen uit ten aanzien van het voorbereidingstraject.

Kandidaat veldwerker

De uitslag van het onderzoek is medebepalend voor een definitieve benoeming. Je bent vanaf dat moment kandidaat-veldwerker. Je moet een Home Team oprichten. Daarin kunnen vrienden of kennissen plaatsnemen. Zij gaan zich de komende jaren inzetten voor jouw morele en financiële ondersteuning. Er breekt nu een drukke tijd aan. Samen met je Home Team moet je je uitzendbudget rondkrijgen. De hoogte van dit budget is voor iedere situatie anders, en wordt in overleg vastgesteld.  Het fondswerven gebeurt ‘onder de vlag’ van Kimon. Je benadert familie-leden, vrienden, je kerkelijke gemeente, bedrijven, etc. Zij kunnen stichting Kimon via een speciaal formulier machtigen om maandelijks een bepaald bedrag van hun rekening af te schrijven. Kimon is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de definitieve uitzending moet minimaal 75 % van de benodigde fondsen zijn toegezegd.

Training

Ter voorbereiding op je uitzending zul je een aantal trainingen volgen. In ieder geval volg je de ‘En Route’ cursus aan het All Nations Christian College in Engeland. Dit is een missionaire training van 10 weken. Afhankelijk van je toekomstige werkveld, kan ook een leiderschapstraining gevolgd worden in Kilchzimmer, Zwitserland. Dit is een instituut van het CEF (Child Evangelisation Fellowship). Soms volstaat echter een cursus kinderevangelisatie bij de Nederlandse afdeling, het IKEG. Verder kan een taalstudie deel uitmaken van het voorbereidingstraject. De tijd tussen benoeming en uitzending bedraagt meestal zo’n 6 tot 10 maanden.

Uitzending

Zending is een opdracht aan de christelijke gemeente. Jouw uitzending vindt daarom bij voorkeur plaats vanuit je eigen kerkelijke gemeente. Kimon dient een verzoek hiertoe in bij de kerkenraad. We vinden het belangrijk dat er een meelevende gemeente achter je staat. Tijdens de uitzenddienst zeg je 'ja' op een aantal vragen en ontvang je de zegen van Hem, die zegt: Ik ben met je, alle dagen.

Op het veld

Je gaat met Kimon een contract aan voor een uitzending van minimaal vier jaar. Een deel van je uitzendbudget wordt besteed aan diverse regelingen en verzekeringen. Evaluatie van je werk op het veld vindt plaats via rapportages, werkbezoeken en verlofgesprekken. Je informeert de achterban via je eigen pagina op onze website. Ook kan gevraagd worden een bijdrage te leveren aan ons kwartaalblad Discipel’. Tijdens verlofperiodes wordt van je verwacht dat je meewerkt aan een aantal presentaties voor scholen, verenigingen, etc. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Pannekoek: bellen met kantoor op dinsdag, woensdag of donderdag op telefoonnummer  085- 0407610, of via rpannekoek@kimon.nl