Skip links
Inhoud U bent hier:

Geef een kind toekomst

Bangladesh, Congo, Guinee-Bissau, Oekraïne, Kenia... Niet alleen het werkgebied, ook het sponsorprogramma van Kimon breidt zich gestaag uit! We zetten voor u de mogelijkheden op een rij om voor 30 euro per maand een van deze kinderen te sponsoren. 

Bangladesh 
Bangladesh is berucht om de halfjaarlijkse overstromingen, maar ook om de grote armoede en schrijnende kinderarbeid. Al sinds de oprichting steunt Kimon het Samaritan Children Home van stichting H.E.L.P. Bangladesh. Met uw steun krijgen wezen en kinderen uit zeer arme gezinnen hier onderwijs en een christelijke opvoeding, en krijgen zo een toekomst.  

Congo
Ook in Congo zijn er jongeren die een andere toekomst krijgen door uw sponsorhulp! De financiële steun van 30 euro in de maand wordt besteed aan een goede opleiding en lesmaterialen, zodat de jongere aan een baan zal kunnen komen en ‘de straat’ niet meer als zijn thuis en werkplek hoeft te hebben! 

Guinee-Bissau
In Guinee-Bissau steunt u als toekomstige sponsor kinderen binnen het unieke project Jedidja. Het betreft gehandicapte kinderen; in Guinee-Bissau ongewenste en onbeminde kinderen. Er wordt daarom ambulante hulp aan de kinderen gegeven, om hen vaardigheden en zelfstandigheid te leren. Maar bovenal wordt de naam van het project Jedidja gestalte gegeven: door de kinderen te doen ervaren dat ze van waarde en bemind zijn en door hen bekend te maken met het Evangelie!

Oekraïne
Oekraïne, een ‘nieuw gezicht’ binnen het sponsorplan van Kimon, of liever gezegd: nieuwe gezichten! Van Vlada bijvoorbeeld. Vlada is een meisje van 7 jaar. Zij heeft het syndroom van Down en kon om deze reden nooit naar school. Sinds begin dit jaar is dat veranderd: Vlada bezoekt een pre-class voor speciaal onderwijs in Kiev. Ze hoort nu voor het eerst vertellingen uit de Bijbel. Om te kunnen zorgen dat deze mogelijkheid blijft bestaan, moeten extra kosten gemaakt worden. Met steun van sponsors blijft het ook voor deze kinderen mogelijk om de christelijke boodschap op school te kunnen horen!

Kenia
De vele straatkinderen in Eldoret, Kenia, zoeken hun heil in het snuiven van lijm. Zij leven op straat. Veldwerkers Aly en Edwin Rotich proberen deze kinderen te bereiken met warme maaltijden en bijbels onderwijs. Via het sponsorprogramma worden kinderen begeleidt, zodat zij weer een stabiele woonplaats vinden en onderwijs krijgen.

Mozambique
Weeskinderen worden in Mozambique maar al te vaak achtergesteld. Daarom verdienen juist zij het om een eerlijke kans te krijgen. Door de Mozambiqaanse organisatie ESPANOR wordt preschool en basisonderwijs aangeboden. Op het hoofdgebouw van de school van ESPANOR en op de dependances die worden opgezet in samenwerking met de lokale kerken, krijgen wees en kansarme kinderen goed christelijk onderwijs aangeboden. Daarvoor is een sponsorbedrag van 30 euro per maand per kind nodig. Hiervan wordt het lesgeld, onderwijsmateriaal, een eenvoudige maaltijd en schooluniform betaald. Een kind volgt het preschool onderwijs gedurende één of twee jaren. Sommige kinderen vervolgen het basisonderwijs via ESPANOR. Andere kinderen stromen voor het basisonderwijs in bij de overheidsscholen in Milange. Het kan dus zijn dat u een kind sponsort voor 1, 2 of meerdere jaren. Er staan enkele foto’s op het sponsoroverzicht. Maar er zijn er nog velen meer. Wilt u één of meerdere een kans geven voor een betere toekomst? 

Ga hier naar het sponsoroverzicht.