Skip links
Inhoud U bent hier:

Wie zijn wij

'En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken.' (Markus 10)

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Deze doelstelling willen we realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. We weten ons hierin geroepen en gezonden door God, die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: 'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet' (Marcus 10) en: 'Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken'. (Matt. 4). Uitzendingen vinden bij voorkeur plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken kandidaat. Op deze wijze willen we dienstbaar zijn aan de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht.

Historie & Heden

Kort na de oprichting van de stichting in 1991 (toen nog: Stichting Kinderhulp Mondiaal) meldde zich de eerste veldwerker, die in 1993 naar Brazilië werd uitgezonden, om te dienen onder de straatkinderen van Rio de Janeiro. De groei van de stichting zette door, met meerdere veldwerkers naar Rio, maar ook naar nieuwe werkvelden in Roemenië en Guinee-Bissau. Tot 2006 bewoog het aantal veldwerkers zich rond de 4 tot 6. Zij werden vanuit het algemene budget van de stichting bekostigd. Om tot een doorbraak te komen en zo krachtiger naar buiten te kunnen treden, werd daarop besloten om over te gaan tot bekostiging van veldwerkers via Hometeams. Vanaf die periode zette de groei van de stichting zich explosief voort. Anno 2014 werkt Kimon met twintig veldwerkers, in elf landen, op vier continenten. Anderen bereiden zich voor op hun uitzending.

Veel jongeren met een roeping voor het zendingswerk weten de stichting inmiddels te vinden. Zij spiegelen zich aan 'de tien punten' en vinden daarin herkenning. Als die herkenning er ook bij ons is, worden de mogelijkheden tot uitzending onderzocht. Veldwerkers verbinden zich als vrijwilliger voor minimaal vier jaar aan de stichting. Zij dienen een Hometeam op te richten, die zich garant stelt voor hun financiële en morele ondersteuning.

Uitzendingen vinden bij voorkeur plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de veldwerker. Kimon stelt zich dienstbaar op naar de kerken bij het verwezenlijken van de zendingsopdracht die specifiek voor kinderen is gegeven: Laat de kinderen tot Mij komen!